top of page

Fra idé til virkelighet

- Reisen fra A til Å.

nsplsh_4874426c5164786647396b~mv2_d_6000_3376_s_4_2.jpg
Boligutfordring

Markedet opplever større og større etterspørsel etter boliger. Turismen i Norge øker, flere unge ønsker å ta høyere utdanning og presset på tilgjengelige boliger øker. Norske kommuner har store utfordringer med å skaffe tilstrekkelig antall boliger enten det er til unge, eldre, rus/psykiatri eller flyktninger.

Dette betyr at prisene i boligmarkedet stiger, prisen pr m2 når nye rekorder og mange sliter med å få tak i det de trenger enten de ønsker å leie eller eier. På grunn av stor etterspørsel byer med stor grad av turisme, universiteter, vekst i næringsliv, er det simpelthen lav tilgang på boliger.


Fleksihus som er en del av Fair Deal Gruppen, ønsker å hjelpe markedet med disse utfordringen, enten du ønsker å leie, eie eller leie ut rom, leilighet, hytte eller hus.

 

Vi har laget et konsept hvor våre kunder følges gjennom hele prosessen og vi tilrettelegger for en trygg prosess for å sikre seg det man trenger, enten det er en liten leilighet/hus på 20m2 hvor man kan bo og ha det godt selg, eller om man ønsker noe større man kan leie ut eller bruke sammen med sine kjære.

Vi bidrar gjennom hele prosessen og har kompetanse og samarbeidspartnere som skal sikre at ditt behov blir dekket på en trygg, god og rimelig måte.

Boligutfordring
Idé
nsplsh_6634383051494576774749~mv2_d_6000_4000_s_4_2.jpg

Idè

Basert på behov eller muligheter har du har kommet i prosessen hvor du ser muligheter!  


Du ser mulighet for at du endelig kan skaffe deg en bolig, enten til deg selv eller for utleie.   


Dette vil vi gjerne hjelpe deg med å utvikle og realisere

Behov og planlegging

Behov & planlegging

Vi har egne designere som hjelper deg med å finne den beste løsningen enten du ønsker en praktisk bolig til deg selv, eller du ønsker å tjene penger på utleie. Sammen kan vi utarbeide forslag til løsninger som passer deg og ditt behov!

Vi kan basert på dine behov og mål gi råd og jobbe sammen med deg for å utarbeide forslag til hva som er mulig og gi råd og komme med forslag til løsninger i forhold til hva vi mener passer ditt prosjekt.

nsplsh_66746552306532427a4b6f~mv2_d_6000_4000_s_4_2.jpg
Kalkulering
nsplsh_35664e6d57656a34744141~mv2.jpg

Kalkulering

I forhold til de løsningene som foreligger, vil vi sammen kunne kalkulere kostnadsnivå og hjelpe deg med å budsjettere slik at faren for negative overraskelser minimeres og du ser hvilket potensial ditt prosjekt har.

 

Vi er åpne for å gå flere runder for å finne best mulig løsning basert på dine budsjetter og finansielle evne. Bankene har krav til en viss prosentandel egenkapital, inntekt og betjeningsevne. Dette kjenner vi til og vil kunne tilpasse i forhold til ditt prosjekt.

Tilbud/avtale

Når du som kunde har bestemt deg for overordnede løsninger og budsjett, utarbeider vi et tilbud til deg som danner grunnlag for en avtale som du kan gå videre med til dine kjære enten det er din partner, famile, banker eller styret i et selskap. Avtalen baseres på hva som er overordnet, men samtidig spesifiserer nok til at rammene er låst og vil fungere som et grunnlag for videre beregning og kalkyer mot prosjektering og produksjon.

nsplsh_6e3935564d4c78714d3249~mv2.jpg
Tilbud/avtale
Finansiering
nsplsh_6c686c744d47646f686338~mv2_d_5066_3648_s_4_2.jpg

Finansiering

Du tar vårt tilbud og forslag til avtale med til din partner, familie, bank og/eller styret for å få på plass nødvendig finansiering slik at prosjektet kan komme videre og realiseres. Så snart dette er på plass, kombinert med godkjenning for å kunne bygge, signeres en avtale. En avtale kan signeres med forbehold om godkjenning til å kunne bygge. Forpliktelsen gjelder da kun dersom du får godkjenning. Dersom du ikke får godkjenning, termineres avtalen. Det er også mulig å søke om lån til både eget hus og større prosjekter i husbanken.

Prosjektere

 Når en avtale foreligger, starter våre ingeniører med å prosjektere detaljer rundt løsningen du har valgt. Sammen vi vil da også kartlegge og ta hensyn til tomteplassering, forhold i forhold til vei, vann/avløp etc slik at vi kan hjelpe deg med skisser til en evt søknad som skal sendes lokale myndigheter. Vi vil prosjektere ditt bygg basert på hva det skal brukes til, enten det er opphold eller overnatting som krever at man følger innhold og krav beskrevet i TEK17.

nsplsh_387a32513658574c596134~mv2_d_4000_3000_s_4_2.jpg
Prosjektere
nsplsh_35664e6d57656a34744141~mv2 (1).jpg

Design/skisser

Vi går videre med å designe alt fra plantegninger til fasadetegninger og detaljer rundt mur/pilarer, plassering av tilførsel for strøm, vann og avløp slik at det blir enkelt og oversiktelig for entreprenører, elektrikker, rørlegger, murer og skisser/tegninger som kan brukes til søknadsprosessen mot kommunen.

Design/skisser
Tekniske tegninger
nsplsh_6d39714d6f682d73636645~mv2_d_3084_2056_s_2.jpg

Tekniske tegninger

Vi starter deretter prossesen for å utarbeide tekniske tegninger som kan brukes av oss og av deg ifm søknad, produksjon, partnere og mot myndlighetene i forbindelse med søknaden som skal sendes til kommunen. Vi vil også begynne å se på produksjonsplanen på våre fabrikker, slik at vi kan reservere tid i produksjonen for å bygge ditt hus. Det tar normalt 3-4 måneder fra vi setter en ordre til huset kan leveres, så om vi har begynt prosessen med å reservere tid i produksjonen, har vi mulighet for å levere  som planlagt, og kanskje til og med noe raskere. Ved avslag hos din kommune, vil vi «slippe» reservasjonen og andre får bruke den reserverte tiden til et annet prosjekt/hus.

Søknad
nsplsh_44757243323547644f766b~mv2_d_3809_2833_s_4_2.jpg

Søknad

Du sender inn søknad til din kommune med all informasjon som er nødvendig for å få ditt prosjekt godkjent. Vi bidrar med skisser, tegninger og informasjon for å sikre at kunden får tilstrekkelig informasjon til søknaden slik at din kommune har et godt grunnlag for å vurdere din søknad.

Vi vil gjøre vårt beste for at du får ditt prosjekt godjent og også om ønskelig gi deg tips, linker til nyttig informasjon på nettet og ikke minst råd rundt søknadsprosessen.

Godkjenning
nsplsh_6a716941555f4a5147796b~mv2_d_4226_2717_s_4_2.jpg

Godkjenning

Når godkjenningen foreligger, betyr det grønt lys for å gå videre og planlegge produksjon og leveranse av det som skal bli ditt nye hus!

Produksjon

Produksjon

Vi setter i gang planlegging av produksjon, basert på det vi er blitt enige om og i henhold til  standarden som kreves. Vi bestiller alt av materialer som skal til og ikke minst setter ordre på komponenter hvor det kan være noe leveringstid som vinduer, dører, hvitevarer etc i tillegg til elektrisk, røropplegg, beslag og det som skal bli deres tak.

Under produksjonen vil vi ta bilder og også kunne orientere deg om fremdrift dersom det er ønskelig.

nsplsh_48645a574b5074374c326f~mv2_d_3000_2000_s_2.jpg
Logistikk
nsplsh_524a6a593548706e69666b~mv2_d_5977_3985_s_4_2.jpg

Logistikk & fraktberegning

Vi starter under produksjonen planlegging og beregning av alt som skal til i forbindelse med logistikk og frakt for å få ditt hus trygt på plass. Dette er svært viktig og krevende da vi må hensynta veier, bruer, tunneller og begrensninger på veien i forhold til huset du har bestilt.

Bil/Kran/Løft
nsplsh_41473438326d4768436e30~mv2.jpg

Bil/kran/løft

 Basert på fraktberegningen bestiller vi bil, kran og utstyr for løft av ditt hus på bilen som skal levere huset til din byggeplass. Dette gjøres i henhold til avtalt dato for levering. Dette planlegges i tråd med deres leverandører av grunnmur/pilarer, elektriker, rørlegger og deg som kunde. Vi forhåndsbestiller også kran lokalt hos deg som skal være på plass når vi kommer for å løfte huset fra bilen til din grunnmur/pilarer.

Kvalitetssikring

Kvalitetskontroll

Under hele prosessen, har vi fokus på kvalitetssikring og sikkerhet i tråd med gjeldende regelverk og standard for å sikre at alt leveres i henhold til loven og i tråd med kvaliteten og standarden som er beskrevet.

nsplsh_6c71647257324f2d474b41~mv2_d_7360_4912_s_4_2.jpg
Transport
395495662_827646496031931_3216689090968384774_n.jpg

Transport

Bilen som er bestilt, henter ditt hus på vår fabrikk i Baltikum. Vi har kran på plass for å løfte på og sikre transporten. Følgebiler er klar sammen med montasjeteamet som skal følge transporten frem til din tomt. Paralelt bekrefter vi bestillingen kran lokalt som skal løfte ditt hus fra bil på din grunnmur/pilarer.

Løfte på plass

Løfte på plass

Når bilen ankommer, sjekkes det at grunnmur/pilarer er i tråd med tegning og krav. Dersom det er feil på denne, vil vi bidra med å løse problemet, men må ta forbehold om at det kan påløpe ekstra kostnader ifm påløpt tid og materiell/utstyr for å løse feilene. Er alt i orden løftes huset på plass.


Rørlegger kopler og tester tilførsel av vann og rør til avløp, elektrikker kopler tilførsel og tester at anlegget fungerer som det skal.

812f8c_b9eac8cf2a7742068d7b969e6813debe~mv2.jpg
Montasje og ferdigstille
812f8c_07a5922f300f4048afe90159d7257d1b~mv2.jpg

Montasje & ferdigstille

Vi starter justering- og arbeidet med å ferdigstille huset utvendig og innvendig. Våre snekkere og montører vil normalt trenge tilgang til overnatting, vann og WC, noe vi håper du som kunde kan være behjelpelig med å skaffe.

Overlevere

Overlevere

Når montasjen er komplett og de siste detaljene er på plass, er vi klar til overtakelse og gjennomgang av alle detaljer og tilgjengelig dokumentasjon.

nsplsh_6a4a6e5a67377642664d73~mv2_d_4592_3448_s_4_2.jpg
FDV & Overtakelsesprotokoll
nsplsh_35664e6d57656a34744141~mv2 (2).jpg

FDV & Overtakelses-
protokoll

Innen 10 dager leveres vedlikeholdsdokumenter(FDV), komplett dokumentasjon og signert overtakelsesprotokoll som dokumenterer leveransen og avtalen er komplett.

Ta huset i bruk

Ta huset i bruk

Overtakelsen er gjort og all dokumentasjon er på plass. Når det foreligge ferdigattest/brukstillatelse kan du ta i bruk huset. Dersom dette ikke forelligger må du søke om midlertidig brukstillatelse.
 

nsplsh_536b49635a45456f675577~mv2_d_6720_4480_s_4_2.jpg
Etterkontroll

Etterkontroll

Etter 1 år ved behov, vil vi gjennomføre 1-årskontroll og sørge for justeringer/feilretting dersom det er noe som ikke er i tråd med standarden.

nsplsh_615f5044505550754e5a38~mv2_d_3741_2494_s_4_2.jpg
Garanti
nsplsh_74664b5944734370375249~mv2.jpg

Garanti

Vi gir full garanti mot fabrikkasjonsfeil og vil avtale evt feilretting direkte med deg som kunde i hele garantiperioden.

 

Vi ønsker deg som kunde velkommen! Vi vil gjøre vårt absolutt beste for at du som kunde og partner skal bli fornøyd og blir en god ambassadør og representant for oss!

bottom of page