top of page

Vår bedrift tar arbeidsmiljø og ytre miljø på største alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet. Vi skal være en bedrift som har fokus på miljø i alle ledd i verdikjeden og tilbyr miljøvennlige løsninger i alle våre oppdrag. 

Vi har optimal fokus på bærekraft og lever etter kravene i

MiljøSmart©

Visjon

Vår visjon når det gjelder bærekraftig praksis er å være en leder innenfor dette området. Selskapet har et sterkt engasjement for å drive virksomheten på en ansvarlig måte og å implementere bærekraftige løsninger i alle aspekter av vår drift.

 

Vi ønsker å være en foregangs-bedrift som tar ansvar for å redusere miljøpåvirkningen og bidra til en mer bærekraftig fremtid

MiljøSmart-konseptet er en viktig del av vår bærekraftsstrategi. Det bidrar til å fremme en mer miljøvennlig drift og ansvarlig ressursbruk i alle aspekter av vår virksomhet. 

 

Gjennom MiljøSmart-konseptet har vi klare mål og flere tiltak som gjennomføres for å redusere vårt miljøavtrykk 

Styrets miljømål

Styret ønsker å være en ledestjerne innenfor miljø og bærekraftig praksis. Styret jobber aktivt med å sette ambisiøse mål, følge opp resultatene og rapportere om selskapets miljøprestasjoner.

Ved å være opptatt av miljø og strategisk utvikling innen miljø, viser styret sitt engasjement for å ta ansvar for miljøet og bidra til en mer bærekraftig fremtid. 

Styret har klar målsetting om at selskapet skal:

                     -Bruke Grønt Punkt

                     -Være et Miljøfyrtårn

                     -Drive etter MiljøSmart ©

 Styret har følgende konkrete mål:

          -Bidra til redusert fotavtrykk

          -Bidra til redusert klimapåvirkning

          -Øke bruk av fornybar energi

          -Øke bidrag til resirkulering

          -Bidra til redusert karbon-avtrykk

          -Økt forståelse og engasjement for miljøet

bottom of page