Om oss

Vi har fokus på:

• Design og kvalitet

• Lyst og trivelig miljø

• Plassbesparende løsninger

• Funksjonelle løsninger som gir flere funksjoner i samme rom

• Du velger løsninger og nivå på kjøkken, bad og smartmøbler som skal installeres

Vi bygger etter forskriftene basert på TEK17, tilpasset hus under 70m2

Når du har bestemt deg og bestilt bidrar vi med å få realisert dine ønsker, få på plass skisser, design og støtter deg i søknadsprosessen mot å få prosjektet godkjent! Les mer om prosessen her.

Fleksihus er en del av Fair Deal gruppen. ​Fair Deal AS ble etablert i 2003 og har solid økonomi. Fair Deal AS utvikler og markedsfører produkter for byggebransjen.

StartBANK

Fair Deal er godkjent i StartBANK t.o.m 8. mars 2021. StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Over 6000 leverandører er evaluert på grunnlag av  forhåndsbestemte godkjenningskriterier, og StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

 

Miljø

Vår bedrift tar arbeidsmiljø og ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet. Vi skal være en bedrift som tilbyr miljøvennlige løsninger i alle våre oppdrag.

Fair Deal As har i dag et internt miljøstyresystem. Miljøstyring brukes for å regulere virksomheters innvirkning på ytre miljø. Det innebærer at en virksomhet formulerer miljøpolitikk og miljømål for å styre aktiviteter, produkter og tjenester. Dette foregår ofte integrert i bedriftens andre styrings- og ledelsesfunksjoner. 

 

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. En sertifisert virksomhet oppfyller kriterier tilpasset egen drift og bransje, og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Et Miljøfyrtårn-sertifikat tildeles etter en uavhengig vurdering av en sertifisør. Hvert tredje år blir virksomheten resertifisert. Du kan lese rapporten her.

 

Etisk handel/Fairtrade

Allerede i firmanavnet vårt ligger vårt ønske om at vi og alle våre kontaktpunkt skal opptre fair, i forhold til meneskeverd, lover, regler og god forretnigsskikk.  
Vi streber daglig etter at alle våre produsenter og leverandører følger internasjonale regler og rettningslinjer som følger Social Accountability 8000.
SA8000 er en forkortelse for Social Accountability 8000. Det er en internasjonal standard for etiske retningslinjer (codes of conduct) for bedrifter, med fokus på ansattes arbeidsforhold. En SA8000-sertifisert bedrift har blitt kontrollert av et uavhengig firma. SA8000 retter seg i første rekke mot fabrikker (produsenter), og ikke tjenestebedrifter. 

Dette innebærer:

  • Forbud motbarnearbeid

  • Forbud mot tvangsarbeid

  • Arbeidernes helse og sikkerhet skal være ivaretatt

  • Arbeidstidsbestemmelser

  • Lik lønn for likt arbeid; forbud motdiskriminering

  • Organisasjonsfrihetrett til felles forhandlinger 

  • Forbud mot fysisk avstraffelse og mobbing

  • En lønn som dekker basisbehovene

SA8000 tar utgangpunkt i en rekke ILO-konvensjoner (International Labour Organisation), FN's menneskesrettighetserklæring, FNs konvensjon om barnets rettigheter og FNs konvensjon om å avskaffe diskriminering av kvinner. 

Der den lokale lovgivningen er strengere enn disse konvensjonene, gjelder denne. Sertifiserte bedrifter skal også ha et dokumentasjonssystem for å håndtere kravene.

 

Kontakt oss

Fleksihus er et helt nytt konsept av Fair Deal Gruppen.  og vi har desverre ikke en fullstendig katalog på husene enda. Du kan se våre husmodeller her eller ta en titt i bildegalleriet for å se eksempler på løsninger vi kan produsere. Fair Deal AS er et solid selskap, etablert i 2003 med medarbeidere som har mer enn 30 års erfaring fra byggebransjen. 

Dersom du ønsker tilbud kan du gjerne kontakte oss her. Legg gjerne med litt konkret informasjon om som ønsket størrelse, antall sengeplasser, ønske om hems, budsjett og hvordan huset skal brukes, så kan vi sammen komme frem til den beste løsning for ditt behov. 
 

Fair Deal AS

Organisasjonsnummer 985500231

Molland 50, 4887 Grimstad

Tlf: +47 90 19 51 10

E-post: post@fairdeal.no

© 2020 Fair Deal. All rights reserved.

Godkjent leverandør i

Miljfyrtarn-norsk-farger.png